ZÁPIS probíhá 1. - 30. dubna 2020

Zápis nových žáků proběhne v souladu s doporučením MŠMT pouze poštou nebo v elektronické podobě.
Podrobné informace a žádosti najdete na stránce věnované zápisu.
Na Vaše dotazy Vám rádi odpovíme e-mailem nebo telefonicky. Vzhledem k aktuální situaci jsme museli zrušit plánované schůzky s rodiči. Pokud se s námi budete chtít osobně seznámit, můžeme Vám nabídnout procházku v parku. :-)

Děti zapsané pro školní rok 2020/21 dostanou 5 000 Kč jako příspěvek na pomůcky.

Informace pro rodiče zapsaných žáků:
Na přelomu dubna / května už pravděpodobně budeme vědět, které děti přijmeme. Pak Vás podle situace pozveme na společnou nebo individuální schůzku a hned jak to bude možné také na prohlídku školy.


Již od vzniku školy budou děti využívat nejmodernější vybavení:

 • Rostoucí pracovní stoly Amadeus pro jednoho žáka, které podporují správný vývoj páteře, s otočnou židlí, stojánkem na knihu, přihrádkami na psací potřeby a zásuvkou.

  Rostoucí pracovní stůl Amádeus
  Rostoucí pracovní stůl Amádeus

 • IT technologie:Pozvání do facebookové skupiny školy

Pro zjednodušení komunikace s rodiči a všemi, kdo nás podporují, jsme založili skupinu na Facebooku. Můžete se k nám přidat a sdílet tuto informaci dál.

✿ Nabízíme laskavý a pozitivní přístup k dítěti, rozvíjíme jeho sociální dovednosti.
✿ Vedeme ho k samostatnosti a zodpovědnosti za své vzdělávání v duchu M. Montessori.
✿ Probíráme stejné učivo jako tradiční školy, ale jiným způsobem.
✿ Méně výkladu učitele, více vlastní práce na projektech. U nás často nepoznáte, jestli jste na hodině českého jazyka, přírodovědy nebo výtvarné výchovy, protože učivo prostupuje různými předměty.

Přejete si, aby Vaše dítě chodilo do školy s nadšením a aby mu jeho entuziasmus vydržel i další roky? My se zase těšíme na zábavnou školu hrou a společné objevování. U nás děti určitě nestráví dopoledne seděním v lavicích :-) Nejen proto, že ve třídě nebudou klasicky uspořádané lavice, ale především z toho důvodu, že vidíme v inovativních metodách práce smysl.

Budova škole ve 30. - 40. letech 20. století
Budova škole ve 30. - 40. letech 20. století
Sídlem školy je nádherná secesní vila, která dětem poskytne velice netradiční prostředí. Vyučování bude probíhat v jedné třídě pro 1. - 3. ročník, ve druhé pro 4. - 5. ročník, v každé z nich bude přibližně 15-17 dětí. Netradiční rozmístění lavic ve třídě do tzv. pracovních koutků napomůže kreativitě. Každá třída bude mít k dispozici 2 propojené místnosti, děti v nich najdou jak prostor pro diskuzi, tak i potřebný klid. Pro lepší dostupnost začínáme vyučování v 8:20 hodin.

Naše koncepce je založena na individuálním přístupu k žákovi a na jeho osobním pokroku. Děti se budou učit „alternativními“ metodami ve věkově smíšené skupině, která lépe odpovídá běžnému životu. Malý počet žáků ve třídě nám umožní lepší poznání dětí a rozvíjení jejich dovedností. Budou vedeny k samostatnému vyhledávání a zpracovávání informací. K respektu jednoho člověka k druhému, k umění komunikovat a navzájem si odpouštět. A po vzoru M. J. Husa k poctivosti a spravedlnosti.

Klademe velký důraz nejen na profesní, ale také osobnostní kvalitu učitelů. Vyučování v alternativní škole na učitele klade vysoké požadavky a my chceme, aby děti učením provázely nadšené osobnosti.

Spolupracujeme:

 • se školskými poradenskými zařízeními

 • s alternativními základními školami

 • s Akademií techniky 4.0 (kreativní stavebnice, dílna, robotika, 3D tisk),
  www.technikum-academy.cz

 Máme domluvenu velice úzkou spolupráci s odborníky - speciálními pedagogy. Při včasné diagnostice potíží dítěte je možné problematickou oblast odborným přístupem kompenzovat natolik, že se vývojová porucha (např. dyslexie) nerozvine nebo nebude tak závažná. Můžeme předcházet situacím, kdy dítě např. nesnáší čtení, protože mu nespolupracují dobře mozkové hemisféry, má problém s vybavováním písmen, pamětí, zrakovým rozlišováním atd.