Přejete si, aby Vaše dítě chodilo do školy s nadšením a aby mu jeho entuziasmus vydržel i další roky? My se zase těšíme na zábavnou školu hrou a společné objevování. U nás děti určitě nestráví dopoledne seděním v lavicích :-) Nejen proto, že ve třídě nebudou klasicky uspořádané lavice, ale především z toho důvodu, že vidíme v inovativních metodách práce smysl...

Nabízíme laskavý a pozitivní přístup k dítěti, rozvíjíme jeho sociální dovednosti.

Vedeme ho k samostatnosti a zodpovědnosti za své vzdělávání v duchu M. Montessori.

Probíráme stejné učivo jako tradiční školy, ale jiným způsobem.

Méně výkladu učitele, více vlastní práce na projektech. U nás často nepoznáte, jestli jste na hodině českého jazyka, přírodovědy nebo výtvarné výchovy, protože učivo prostupuje různými předměty.

Sídlem školy je nádherná secesní vila, která dětem poskytne velice netradiční prostředí. Vyučování bude probíhat v jedné třídě pro 1. - 3. ročník, ve druhé pro 4. - 5. ročník, v každé z nich bude přibližně kolem 15 dětí. Netradiční rozmístění lavic ve třídě do tzv. pracovních koutků napomůže kreativitě. Každá třída bude mít k dispozici 2 propojené místnosti, děti v nich najdou jak prostor pro diskuzi, tak i potřebný klid. Pro lepší dostupnost začínáme vyučování v 8:20 hodin.

Naše koncepce je založena na individuálním přístupu k žákovi a na jeho osobním pokroku. Děti se budou učit „alternativními“ metodami ve věkově smíšené skupině, která lépe odpovídá běžnému životu. Malý počet žáků ve třídě nám umožní lepší poznání dětí a rozvíjení jejich dovedností. Budou vedeny k samostatnému vyhledávání a zpracovávání informací. K respektu jednoho člověka k druhému, k umění komunikovat a navzájem si odpouštět. A po vzoru M. J. Husa k poctivosti a spravedlnosti.

Klademe velký důraz nejen na profesní, ale také osobnostní kvalitu učitelů. Vyučování v alternativní škole na učitele klade vysoké požadavky a my chceme, aby děti učením provázely nadšené osobnosti.

Spolupracujeme:

  • se školskými poradenskými zařízeními
  • s alternativními základními školami
  • s Akademií techniky 4.0 (kreativní stavebnice, dílna, robotika, 3D tisk),
    Havlíčkova 2753, 269 01 Rakovník, www.technikum-academy.cz
Pin It