Srdečně Vás zveme na dlouho očekávaný Den otevřených dveří ve škole, který se koná 1. 10. 2020.

b_200_150_16777215_00_images_0625-20-MJH-pozvanka3-DOD-web-FB.jpg 

 

 

Srdečně zveme všechny naše školáčky i jejich rodiče na slavnostní zahájení školního roku
v úterý 1. 9. od 9:00 hodin.

b_658_311_16777215_00_images_1_9_2020_pozvanka-web-hlavicka.jpg

 

Akademie techniky, se kterou spolupracujeme, Vás srdečně zve na Letní slavnost
u příležitosti slavnostního otevření celého areálu.

b_662_662_16777215_00_images_Pozvnka_na_slavnost_AT_982020.jpg

  

Den otevřených dveří ve škole pro veřejnost

Na přelomu června a července Vás chceme pozvat do nově zrekonstruované školy.
Termín bude upřesněn s ohledem na stavební práce.

 

ZÁPIS pro školní rok 2020/21

Zápis nových žáků proběhne v souladu s doporučením MŠMT pouze poštou nebo v elektronické podobě.
Zápis do 1. ročníku v období 1. - 30. 4. 2020, přestup z jiné školy, kde je dítě zapsané, je po dohodě možný kdykoliv.
Podrobné informace a žádosti najdete na stránce věnované zápisu.
Na Vaše dotazy Vám rádi odpovíme e-mailem nebo telefonicky. 

Děti zapsané pro školní rok 2020/21 dostanou příspěvek 5 000 Kč na pomůcky.


Již od vzniku školy budou děti využívat nejmodernější vybavení:

 • Rostoucí pracovní stoly Aldo pro jednoho žáka, které podporují správný vývoj páteře. Nechali jsme si poslat několik vzorků pracovních stolů a nakonec jsme s ohledem na praktičnost objednali stoly Aldo. 


  b_195_146_16777215_00_images_Aldozmen.jpg     zdroj: www.nabytek-aldo.cz

  pohupovací židle
  naklápěcí pracovní deska
  odkládací přihrádka na pero
  praktická zásuvka na dokumenty a psací potřeby
  měřítko výšky lavice
  přihrádka na pití

 • IT technologie:Pozvání do facebookové skupiny školy

Pro zjednodušení komunikace s rodiči a všemi, kdo nás podporují, jsme založili skupinu na Facebooku. Můžete se k nám přidat a sdílet tuto informaci dál.

✿ Nabízíme laskavý a pozitivní přístup k dítěti, rozvíjíme jeho sociální dovednosti.
✿ Vedeme ho k samostatnosti a zodpovědnosti za své vzdělávání v duchu M. Montessori.
✿ Probíráme stejné učivo jako tradiční školy, ale jiným způsobem.
✿ Méně výkladu učitele, více vlastní práce na projektech. U nás často nepoznáte, jestli jste na hodině českého jazyka, přírodovědy nebo výtvarné výchovy, protože učivo prostupuje různými předměty.

Přejete si, aby Vaše dítě chodilo do školy s nadšením a aby mu jeho entuziasmus vydržel i další roky? My se zase těšíme na zábavnou školu hrou a společné objevování. U nás děti určitě nestráví dopoledne seděním v lavicích :-) Nejen proto, že ve třídě nebudou klasicky uspořádané lavice, ale především z toho důvodu, že vidíme v inovativních metodách práce smysl.

Budova škole ve 30. - 40. letech 20. století
Budova škole ve 30. - 40. letech 20. století
Sídlem školy je nádherná secesní vila, která dětem poskytne velice netradiční prostředí. Vyučování bude probíhat v jedné třídě pro 1. - 3. ročník, ve druhé pro 4. - 5. ročník, v každé z nich bude přibližně 15-17 dětí. Netradiční rozmístění lavic ve třídě do tzv. pracovních koutků napomůže kreativitě. Každá třída bude mít k dispozici 2 propojené místnosti, děti v nich najdou jak prostor pro diskuzi, tak i potřebný klid. Pro lepší dostupnost začínáme vyučování v 8:20 hodin.

Naše koncepce je založena na individuálním přístupu k žákovi a na jeho osobním pokroku. Děti se budou učit „alternativními“ metodami ve věkově smíšené skupině, která lépe odpovídá běžnému životu. Malý počet žáků ve třídě nám umožní lepší poznání dětí a rozvíjení jejich dovedností. Budou vedeny k samostatnému vyhledávání a zpracovávání informací. K respektu jednoho člověka k druhému, k umění komunikovat a navzájem si odpouštět. A po vzoru M. J. Husa k poctivosti a spravedlnosti.

Klademe velký důraz nejen na profesní, ale také osobnostní kvalitu učitelů. Vyučování v alternativní škole na učitele klade vysoké požadavky a my chceme, aby děti učením provázely nadšené osobnosti.

Spolupracujeme:

 • se školskými poradenskými zařízeními

 • s alternativními základními školami

 • s Akademií techniky 4.0 (kreativní stavebnice, dílna, robotika, 3D tisk),
  www.technikum-academy.cz

 • s Corinthem
  www.corinth3d.com

 Máme domluvenu velice úzkou spolupráci s odborníky - speciálními pedagogy. Při včasné diagnostice potíží dítěte je možné problematickou oblast odborným přístupem kompenzovat natolik, že se vývojová porucha (např. dyslexie) nerozvine nebo nebude tak závažná. Můžeme předcházet situacím, kdy dítě např. nesnáší čtení, protože mu nespolupracují dobře mozkové hemisféry, má problém s vybavováním písmen, pamětí, zrakovým rozlišováním atd.