Pro školní rok 2021/22 byli přijati žáci s registračním číslem:
2021-1
2021-2
2021-3
2021-4
2021-5
2021-6